Legújabb

Társaság neve: VOSI plus, s.r.o.
székhelye: Hroncova 19, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság
cégjegyzékszám: 50 684 035, közösségi adószám: SK2120419224
áruk a www.arov.hu internetes címen található online áruházon keresztül történő értékesítéséhez

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A VOSI plus s.r.o., székhelye: Hroncova 19, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám: 50 684 035 (továbbiakban „eladó“), jelen Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban „ÁSZF“) právnické osoby VOSI plus, s.r.o., se sídlem Hroncova 19, 040 01 szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a www.arov.hu internetes címen  található B & B (BEAUTY & BARBER online áruház használatával kapcsolatban merülnek fel.

1.2 Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az eladó és az ügyfél, mint vevő között létrejött adásvételi szerződésnek, amelyet az eladó és az ügyfél kötnek meg a a www.arov.hu internetes címen található B & B (BEAUTY & BARBER online áruházon keresztül történő áruk eladása során. Az adásvételi szerződés nyelve cseh.

1.3 Amennyiben a vevő az adásvételi szerződés megkötésekor vállalkozása, üzleti tevékenysége vagy egyéb vállalkozói tevékenysége vagy szakmája önálló teljesítése keretén belül jár el, az eladó és a vevő az adásvételi szerződésben a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételektől eltérően is megállapodhatnak. Ilyen esetben az adásvételi szerződés ezen eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben.

1.4 Az eladó fenntartja a jogot ezen ÁSZF egyoldalú megváltoztatására, ugyanakkor az eladó köteles az érvényes és hatályos ÁSZF teljes szövegét közzétenni a www.arov.hu internetes címen található B & B (BEAUTY & BARBER online áruház weboldalán.

1.5 A jelen ÁSZF alkalmazásában ügyfélnek (vevőnek) kell tekintetni a www.arov.hu internetes címentalálható B & B (BEAUTY & BARBER online áruház felhasználóját,  aki fogyasztó vagy kereskedő. A fogyasztó az a természetes személy, aki az adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége vagy egyéb vállalkozói tevékenysége, illetve szakmája önálló teljesítése körében jár el (a továbbiakban: "fogyasztó").

1.6 Az elektronikus megrendelés elküldésével az ügyfél fenntartás nélkül elfogadja az ÁSZF minden rendelkezését a megrendelés elküldésének napján érvényes és hatályos megfogalmazásában..

 

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1 A www.arov.hu weboldalon történt vevői regisztráció alapján a Vevő hozzáférhet felhasználói fiókjához. A Vevő az árut megrendelheti a felhasználói fiókjából. A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árukat, közvetlenül az áruház weboldaláról.

2.2 A  www.arov.hu weboldalon történő regisztráció és az áruk megrendelése során a vevő köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni, és bármilyen változás esetén a Vevő köteles azokat frissíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vevő felhasználói fiókjában szereplő adatokat helyesnek tartja.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat, és tudomásul veszi, hogy az Eladó nem felelős azért, ha ezt a kötelezettséget a Vevő megsértette.

2.4 A felhasználói fiók létrehozásával az ügyfél beleegyezik a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozásába a jelen hozzájárulásban meghatározott célok érdekében. A megrendelés elküldésével az ügyfélre vonatkozó személyes adatokat a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges okokból kezeljük. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további részletek a jelen ÁSZF-ben találhatók alább.

2.5 Az eladó fenntartja a jogot, hogy törölje az ügyfél felhasználói fiókját, különösen, ha az ügyfél 1 (egy) évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha az ügyfél megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit, ideértve jelen ÁSZF-t is..

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók esetleg nem áll rendelkezésre folyamatosan, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezésének szükséges karbantartására.

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1 A www.arov.hu áruház weboldala tartalmazza az eladó által eladásra kínált áruk listáját, beleértve az egyes felajánlott áruk árait is. A felajánlott áruk ára az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az áruk eladására vonatkozó ajánlat és ezen áruk mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek a www.arov.hu áruház weboldalán. Az eladó az adásvételi szerződést az ügyféllel megkötheti egyedileg elfogadott feltételek alapján. A www.arov.hu áruház weboldalán elhelyezett összes termékértékesítési ajánlat nem kötelező érvényű, és az eladó nem köteles megkötni az adásvételi szerződést ezen áruk vonatkozásában.

3.2 A www.arov.hu áruház weboldalán keresztül leadott összes megrendelés kötelező érvényű. A megrendelés elküldésével az ügyfél megerősíti, hogy elolvasta jelen ÁSZF-t, valamint a panasztételi eljárást, és azokkal egyetért.

3.3 Ha az ügyfél fogyasztó, akkor az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az ügyfél elküldi a megrendelést, és az eladó elfogadja a megrendelést. Az eladó a megrendelés beérkezését tájékoztató e-mailben, az ügyfél által megadott e-mail címre azonnal megerősíti a vevőnek.

3.4 Az adásvételi szerződést (beleértve a megállapodott árat) csak mindkét fél megállapodása vagy jogi okok alapján lehet megváltoztatni vagy felmondani.

3.5 Ha az ügyfél vállalkozó, akkor az általa elküldött árucikkel kapcsolatos megrendelése javaslatot jelent az adásvételi szerződés megkötésére, és az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az eladó kötelző jelleggel visszaigazolja a megrendelés beérkezését az ügyfél vállalkozónak.

3.6 Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele a nyomtatvány által előírt összes adat és követelmény kitöltése. Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti az áruház weboldalán található megrendelőlapot:

- a megrendelt árukkal kapcsolatos információkkal az elektronikus bevásárlókosárban;

- az áruk vételárának megfizetésének módja és a szükséges szállítás módjáról szóló információk; és

- információk az áruk szállításával kapcsolatos költségekről.

3.7 Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a kézbesítés helye az ügyfél által a megrendelőlapon megadott cím.

3.8 Az áruk tulajdonjoga azáltal száll át az ügyfélre, hogy az árut átveszi és megfizeti a vételárat.

3.9 Mielőtt elküldené a megrendelést az eladónak, a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja azokat az adatokat, amelyeket a vevő a megrendelésben megadott. A vevő a "Küldés" gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelés átvételét és feladását tájékoztató e-mailben erősítik meg az ügyfél számára az ügyfél által megadott e-mail címre elküldve.

3.10 Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott követelmények bármelyikét az eladó valamilyen oknál fogva nem tudja teljesíteni, vagy csak lényegesen magasabb áron teljesíthető, akkor a vevőnek módosított ajánlatot küld az eladó által megadott e-mail címre, és kikéri a vevő véleményét.

3.11 A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződés csak a módosított ajánlat vevő általi e-mail általi elfogadásával jön létre.

3.12 A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban megszegték az adásvételi szerződést, beleértve jelen ÁSZF-t is.

3.13 A vevő vállalja a távközlési eszközök használatát az adásvételi szerződés megkötésekor. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségei (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a szokásos összegűek, teljesen függenek az ügyfél által igénybe vett távközlési szolgáltatások tarifájától. Az ügyfél állja ezeket a költségeket.

 

4. AZ ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Az áruk árát és az áruk adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módon fizethet meg az eladónak:

 - utánvéttel a vevő által a megrendelésben megjelölt helyen;

 - az eladó számlájára történő banki átutalással;

 - készpénz nélkül fizetési rendszeren keresztül.

4.2 A vételárral együtt a vevő köteles megfizetni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár magában foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Utánvét esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Az áruk általában a megrendelés beérkezésétől / a megrednelés beérkezésének visszaigazolásától számított 1-5 munkanapon belül kerülnek feladásra (ha raktáron van).

4.4 Banki átutalás esetén a vevő előre fizeti a vételárat átutalással az eladó FIO banknál vezetett 29 016 44478/2010 számú bankszámlájára. A megrendelés elküldése után megjelennek a pénzátutaláshoz szükséges adatok, nevezetesen az összeg, számlaszám, közlemény. A befizetés megerősítését követően a pénz általában 1-2 munkanapon belül kerül jóváírásra az eladó számláján. Az áru 1-2 munkanapon belül kerül feladásra, miután jóváírásra került a vonatkozó összeg (áruk árát) az eladó bankszámláján (ha raktáron van). A küldemény kézhezvételekor az ügyfél már nem fizet semmit. Ha az ügyfél a megrendelés leadása után, még az eladó felszólítását követően sem fizeti meg haladéktalanul az áru árát, az eladó jogosult elállni a szerződéstől.

4.5 Online hitelkártyás fizetés esetén az ügyfél a vételárat VISA, VISA Electron, Maestro vagy MasterCard alapú kártyával fizeti. A kártyás fizetési mód során a 3D-Secure megoldás felhasználása történik. Az áru általában a fizetéstől számított _1-3_ munkanapon belül kerül feladásra (ha raktáron van).

4.6 Az eladó jogosult a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az árut elküldené a vevőnek.

4.7 Az eladó által a vevő számára biztosított árengedmények nem kombinálhatók és nem vonhatók össze. A http://babshop.cz internetes címen található B & B (BEAUTY & BARBER online áruházban szereplő összes ár végleges, az általános forgalmi adót is beleértve. Minden ár, a különleges árakat és ajánlatokat is beleértve, a készlet törléséig vagy eladásáig érvényes. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül biztosítja a közzétett ajánlat naprakészségét.

4.8 Az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekkel kapcsolatban az eladó adóügyi dokumentumot - számlát - állít ki a vevőnek.

4.9 Az ügyfél köteles az árut az adásvételi szerződésben meghatározott vagy az eladóval másként meghatározott vagy egyeztetett határidőn belül átvenni.

 

5. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTÓL VALÓ ELÁLLÁS (ÁRU VISSZAKÜLDÉSE)

5.1 A fogyasztó ügyfél által az eladó részére internetes megrendelés elküldésével az adásvételi szerződés távközlés útján jön létre. A fogyasztó ügyfélnek joga van a távközlés útján megkötött szerződéstől az áru átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállni. A szerződéstől való elállás határideje az azt  követő napon kezdődik, amikor az árut a fogyasztó ügyfél átvette.

5.2 Az elállási jog gyakorlása érdekében a fogyasztónak egyoldalú nyilatkozat formájában (pl. postai úton vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztatnia kell az eladót a szerződéstől való elállásról, amikor is felhasználhatja az elállási űrlapot, amely a http://babshop.cz. weboldalon elérhető.

5.3. A fogyasztó köteles a szerződéstől való elállást a következő címre benyújtani  Hroncova 19, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság, telefonos kapcsolat: 00421910750000. Ha a fogyasztó ügyfél úgy dönt, hogy él azon fogyasztói jogával, miszerint eláll a szerződéstől, akkor a szerződéstől való elállást a 14 napos elállási határidő lejárta előtt meg kell küldenie az eladónak.

5.4 A szerződéstől való elállás esetén az ügyfél viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával járó költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan nem lehet rendes postai úton visszaküldeni. Az eladó az áruk megfizetett vételárával együtt visszatéríti az ügyfélnek az áruk szállításáért fizetett költségeket is, az áru által az eladó által kínált legolcsóbb módon történő szállítás költségeinek megfelelő összegig. A küldeményhez, amelyen keresztül az áru visszaküldésre kerül, csatolni kell minden dokumentumot, beleértve a számlát is, vagy egyéb módon egyértelműen kell igazolni az adásvételi szerződés létrejöttét. Az eladó nem köteles visszaküldeni a beérkezett pénzeszközöket a fogyasztó ügyfélnek azt megelőzően, hogy afogyasztó ügyfél az árut - az összes dokumentumot is beleértve - a fenti kapcsolattartási címre eljuttatja.

5.5 A fogyasztó ügyfél köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut hiánytalanul, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, sértetlen eredeti csomagolásban, abban az állapotban és értékben, amelyben az árut átvette. Abban az esetben, ha a visszaküldött áruk hiányosak, használtak vagy sérültek, az eladó csökkentheti a visszaküldött vételárat az áru eredeti állapotának helyreállításának és az áruk károsodásának megfelelő összeggel. A visszaküldött árukért fizetett pénz a szerződés elállásától számított 14 napon belül banki átutalással kerül visszafizetésre arra a  számlára, amelyet az ügyfél írásban ad meg az eladónak.

5.6 A http://babshop.cz internetes címen található B & B (BEAUTY & BARBER online áruházban kínált áruk egy részének (kozmetikai termékek) jellege miatt hangsúlyozzuk, hogy nem lehet elállni a zárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyekett a fogyasztó eltávolított a csomagolásbólból, és higiéniai okokból azokat nem lehet visszaküldeni.

5.7 Ha az áru magában foglal ajándékokat is, az ajándékozási szerződést az eladó és a vevő köti meg azzal a feltétellel, hogy ha a fogyasztó a szerződéstől való elállási jogát a Ptk. 1829. §-a szerint gyakorolja, akkor az ajándékozási szerződés lejár, és a vásárló köteles a visszaküldött áruval a hozzájuk kapcsolódó ajándékokat is visszaküldeni.

5.8 A hűségpontok részleges vagy teljes felhasználásával megfizetett árukkal kapcsolatos adásvételi szerződéstől való elállás esetén az ügyfél nem jogosult a hűségpontok újbóli jóváírására a visszaküldött áruk vételárának, a vételár részének azon értékében, amely hűségpontok felhasználásával került megfizetésre.

5.9 Abban az esetben, ha az árut többször megrendelik a fuvarozón keresztül, és nem veszik át, az eladó fenntartja a jogot, hogy előre fizetést követeljen. Amennyiben ez  bekövetkezik, az eladó telefonon vagy más megfelelő formában értesíti a vevőt. Abban az esetben, ha a vevő nem reagál az általa megadott kapcsolatfelvételi módokra, a megrendelés törölhető.

5.10 Az ügyfél e-mailben vagy telefonon lemondhatja a megrendelést a megrendelés létrehozását követő 24 órán belül. A megrendelés törlésének feltétele a megrendelés számának és elérhetőségének megadása. A megrendelés törlése tájékoztató e-mail elküldésével kerül megerősítésre az ügyfél számára a regisztrációs űrlapon vagy a megrendelőlapon megadott e-mail címre.

 

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

6.1 Az áru átadásának módját az eladó határozza meg, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik. A vevő kérésére történő más szállítási módért a felelősséget a vevőt terheli.

6.2 Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vevő köteles átvenni az árut a szállításkor. Ha a vevő szállításkor nem veszi át az árut, az eladó jogosult a vevőtől a kötelességszegéssel felmerült költségek megfizetését követelni, és jogosult elállni az adásvételi szerződéstől is.

6.3 Abban az esetben, ha a vevő részéről  felmerült indokok miatt szükséges az árut többször vagy más módon szállítani, mint ami a megrendelésben feltünetésre került, a vevő köteles az áru ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket, ill. egy másik kézbesítési móddal kapcsolatos költségeket megfizetni.

6.4 Az áru fuvarozótól történő átvétele során a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul tájékoztatja a fuvarozót. Amennyiben a csomagolás olyan sérülését tapasztalja,  amely feltételezi a küldemény illetéktelen felbontását, a vevő nem köteles a fuvarozótól átvenni a küldeményt.

 

7. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

7.1 A szerződő felek jogait és kötelezettségeit az eladó hibáért való felelősségével kapcsolatban, ideértve az eladó szavatossági felelősségét is, a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok szabályozzák. Ha az ügyfél fogyasztó, a Polgári Törvénykönyv mellett a panaszt a módosított 634/1992. számú Fogyasztóvédelemről szóló törvény is szabályozza.

7.2 Az eladó felelősséggel tartozik a vevőnek azért, hogy az eladott dolog összhangban van az adásvételi szerződéssel, különösen azért, hogy az hibátlan. Az adásvételi szerződésnek való megfelelés azt jelenti, hogy az eladott dolog rendelkezik a szerződés által megkövetelt minőségi és hasznos tulajdonságokkal, amelyeket az eladó, a gyártó vagy képviselője ír le, vagy amelyek a reklámok alapján várhatók, vagy olyan minőségi és hasznos tulajdonságok, amelyek általában megfelelnek a jogszabályok követelményeinek, megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban, és megfelelnek az eladó által a dolog használatának vonatkozó megadott célnak, vagy amelyre a dolgot általában használják.

7.3 Abban az esetben, ha a termék a vevő általi kézhezvételét követően nem felel meg az adásvételi szerződésnek, a vevőnek joga van, hogy az eladó a tételt ingyen és indokolatlan késedelem nélkül olyan állapotba hozza, amely megfelel az  adásvételi szerződés feltételeinek, akár a tárgy kicserélésével, akár javításával; ha ilyen eljárás nem lehetséges, a vevő ésszerű árengedményt kérhet a tétel árából, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem érvényes, ha a vevő az áru átvételét megelőzően tudott az adásvételi szerződésben foglaltakkal kapcsolatos ellentmondásokról, pl. egyeztetetten alacsonyabb áron vásárolt olyan hiba miatt, amely már az áru megvásárlásakor fennállt, vagy önmaga szegte megaaz adásvételi szerződést, valamint a szokásos használat által okozott elhasználódást.

7.4 Ha a dolog nem romlandó vagy használt, az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek az adásvételi szerződéssel ellentmondásosak a dolog átvételét követően a jótállási idő alatt.

7.5 Az eladó hibáért való felelősségéből eredő vevői jogokat, beleértve az eladó garanciális felelősségét is, a vevő az eladó székhelyén gyakorolja: VOSI plus, s.r.o., Hroncova 19, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság, tel: 00421910750000. A követelés pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor az eladó megkapta a hibás árut a vevőtől.

7.6 Az eladó szavatossággal kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárása szabályozhatja.

7.7 A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladott áruk - kozmetikai termékek esetében ezeket az árukat jellegüknél fogva 5 - 25 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni..

7.8 Az eladónak kötelezettségei vannak a hibás teljesítéssel kapcsolatban legalább olyan mértékben, ameddig a gyártó hibás teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek fennállnak. Ha a terméken, annak csomagolásán vagy a használati utasításban a különleges jogi előírásoknak megfelelően van feltüntetve a használati időtartam, akkor a jótállási idő ezen időszak végén lejár. A hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlása a hibákért való felelősség alapján az áru megvásárlásától számított 6 hónapon belül gyakorolható (azaz a vevő - vállalkozó az áru megvásárlásától számítva csak 6 hónapig igényelheti). Fogyasztási cikkek esetében a vevő - a fogyasztó 24 hónapon belül jogosult élni a hibás teljesítés jogával, a hibáért való felelősség alapján..

8. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS HÍRLEVÉLKÜLDÉS; SÜTIK

8.1 A VOSI plus, s.r.o. társaság az összes ügyfelének személyes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően dolgozza fel, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, a módosított, az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról. A személyes adatok feldolgozásáról és azok védelméről további információt a Információ a személyes adatok védelméről című dokumentumban talál

8.2 A http://babshop.cz domainen található weboldalak, amelyek üzemeltetője a VOSI plus, s.r.o.társaság, székhelye: Hroncova 19, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszáma: 50 684 035, az érvényes és hatályos törvényi előírásoknak megfelelően a weboldal felhasználóinak eszközein fájlokat, ún. sütiket tárolnak. A sütik tárolása és használata megakadályozható a böngésző beállításával. Letilthatja a sütiket általában vagy az egyes webhelyeknél, vagy beállíthatja a sütik törlését a böngésző bezárása után. Minden böngészőnek különböző beállításai vannak, így további információkat talál a beállításokról a használt böngésző támogatási webhelyén. Ha nem állítja be a sütik letiltását a böngészőben, akkor a http://babshop.cz webhely, valamint harmadik felek tárolják a sütiket.

 

9. JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSE

9.1 A fogyasztó és az eladó közötti adásvételi szerződésből eredő vita esetén, amelyet közös megegyezéssel nem lehet megoldani, a fogyasztó javaslatot nyújthat be egy ilyen vita peren kívüli rendezésére a fogyasztói jogviták peren kívüli szervéhez:

Cseh kereskedelmi felügyelet

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

(Központi felügyelet – ADR osztály)

Štěpánská 15

120 00 Praha 2


Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

A fogyasztó felhasználhatja az Európai Bizottság által felállított online vitarendezési platformot is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1 A vevő tudomásul veszi, hogy a http://babshop.cz internetes címen található B & B (BEAUTY & BARBER) online áruház weboldalát alkotó szoftver és egyéb elemek, beleértve a kínált áruk fényképeit, szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vevő vállalja, hogy nem végez semmilyen tevékenységet, amely lehetővé teheti az ő vagy harmadik felek számára a http://babshop.cz internetes címen található B & B (BEAUTY & BARBER) online áruház weboldal szoftvereinek vagy más alkatrészeinek manipulálását vagy az azkokal történő visszaélést.

10.2 A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem felelős azokért a hibákért, amelyeket harmadik félnek a http://babshop.cz internetes címen található B & B (BEAUTY & BARBER) online áruház weboldalán történő beavatkozása vagy a weboldal rendeltetésellenes használata okoz.

10.3 A vevő vonatkozásában az eladót semmiféle magatartási kódex nem köti a Polgári Törvénykönyv 1826. §. e) pontja alapján.

10.4 A vevő ezennel magára vállalja a körülmények változásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdésének értelmében.

10.5 Előre nem látható és elkerülhetetlen események (vis maior, járványok, természeti katasztrófák, állami egészségügyi intézkedések, behozatali és kiviteli tilalmak stb.), amelyek az eladó akaratától függetlenül következnek be, meghosszabbítják a szállítási időt időtartamukkal és következményeik időtartamával. A szállítási időszak meghosszabbodik a szerződő féltől független körülmények változása miatti rendkívüli nehézségek esetén is (pl. a koronavírus SARS Cov-2 (COVID-19) terjedésével összefüggésben hozott állami intézkedések miatt); SARS Cov-2 (COVID 19) néven ismert koronavírus fertőzés miatt a szerződő fél vagy alvállalkozó alkalmazottainak jelentős részét karanténba helyezik, és ezáltal jelentősen csökkenti vagy megakadályozza a gyártósor működését stb.). A szállítási időszak ebben az esetben meghosszabbodik ezen akadályok és következményeik időtartamával. Az érintett fél nem kerül hátrányba a szerződés teljesítésével kapcsolatban. A kártérítési igények ezekben az esetekben kizárásra kerülnek.

10.6 Az adásvételi szerződéssel vagy a http://babshop.cz internetes címen található B & B (BEAUTY & BARBER) online áruház használatával kapcsolatos minden jogviszonyra a cseh törvények az irányadók, és az e jogviszonyokból eredő esetleges jogvitákat a cseh bíróságok döntik el..

10.7 Jelen ÁSZF 2019. évtől érvényes és hatályos.